För kandidater

För jobbsökande

Gör ditt nästa karriärdrag med oss. Upptäck alla jobbmöjligheter och skicka in ditt CV.

Nå upp till din fulla potential med möjligheter både lokalt och globalt!

Med nätverk över hela Europa som spänner över flera olika branscher och segment, kan vi hjälpa dig att med att hitta matchande roller och erbjuda möjligheten att utvecklas professionellt.

Vi tillför en mängd erfarenhet och expertis för att ge våra framtida kollegor möjlighet att förverkliga sina karriärambitioner. Oavsett om du vill göra skillnad lokalt eller globalt, kan vi hjälpa dig vidare.

Skicka in ditt CV
International staffing and recruitment - Employer of record (EOR) - Minnovation - Digital illustration of the network and data concept in the hands in 3D
International staffing and recruitment - Employer of record (EOR) - Minnovation - Engineers working on wind farms for renewable energy are respons

För jobbsökande

Diversifiera är ledordet för vår organisation. Våra teammedlemmar har lång erfarenhet som ledande befattningshavare eller experter i multinationella företag inom olika branscher, inklusive men inte begränsat till HR-förvaltning, finansförvaltning, affärsutveckling och projektledning.

Registrera kandidatprofil

Lediga tjänster