Personuppgiftspolicy

Syfte

Vi skyddar din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Det är därför vi har upprättat denna policy. Vår policy är baserad på aktuell dataskyddslagstiftning och klargör hur vi arbetar för att skydda dina rättigheter och integritet.

Syftet med denna policy är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som kan komma åt dem och under vilka villkor, samt hur du kan utöva dina rättigheter.

 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver även dina personuppgifter för att ge dig god service, till exempel vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att följa lagar och skyldigheter.

 

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast uppgifter när vi har en laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter annat än när det behövs för att fullgöra skyldigheter enligt avtal och lagar.

Här är exempel på de personuppgifter vi behandlar:

– Namn

– Adress

– E-postadress

– Telefonnummer

– Ålder

– Födelsedatum

– Kön

– Titel

– Användarnamn

– Fotografier

– Bankrelaterade uppgifter

– Uppgifter som du själv har registrerat och frivilligt lämnat

– Innehåll som du själv publicerar, så kallat genererat innehåll

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker så mycket som möjligt inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Du samtycker till behandling genom att acceptera våra allmänna villkor. När du godkänner våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller skaffa nya, förutsatt att det inte är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att ett återkallande av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får även tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

– Uppgifter som du har gett oss direkt.

– Data som registreras när du besöker vår webbplats.

– Information vi hämtar från offentliga register.

– Data som vi får när du anställer en av våra anställda.

– Data som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt kontaktar oss.

Vilken information ger vi dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi skaffat personuppgifterna, vad vi använder dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan dra nytta av dessa. Du kommer också att få information om vem som är ansvarig för behandlingen av personuppgifter och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver göra en förfrågan eller begäran angående dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Går dina personuppgifter vidare på ett säkert sätt?

Vi utvecklar rutiner och arbetssätt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert. Utgångspunkten är att endast anställda och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina uppgifter ska ha tillgång till dem.Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstörelse och andra förändringar som kan utgöra en risk för din integritet.Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.   

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna går vidare på ett betryggande sätt.

Ansvar

Minnovation international AB är personuppgiftsansvarig vilket innebär att vi ansvarar för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara