Min li Danielsson integration 4

Integration är en av dem viktigaste grundbultarna för vår verksamhet, säger grundare och president Min Li-Danielsson. Vi rekryterar personal från hela asien och från europeiska länder både med nationell och internationella kompetenser.

För oss är det viktigt att våra anställda känner sig hemma på sin nya hemort, detta ur ett långsiktigt perspektiv både för våra kunder men även för hela den gröna industriomställningen i Europa. Därför erbjuder vi ett ’all inclusive-paket’ för dem som söker anställning hos oss på Minnovation, internationellt är det främst specilister inom områden det är brist på i Sverige. Vi fungerar som en navigerings och- supportfunktion mellan näringsliv, föreningsliv och ärenden mellan olika myndigheter. Detta för att man snabbt ska känna sig tillrätta och en del av vårt samhälle, säger Min.

Min Li-Danielsson kommer ursprungligen från Kina och har erfarenheten från över 20 år inom olika HR-funktioner på stora internationella företag. Den efterfrågade kompetensförsörjningen kopplat till internationella kontakter över världen planterade idén att nationellt och internationellt rekryteringsarbete kan bli mycket mer effektiviserat. Minnovations utveckling har överträffat alla förväntningar med ett team som gör det möjligt.

Ovan ser ni bilden när Min Li- Danielsson fick ta emot priset som Sveriges supergasell 2022 tillsammans med VD Peter Åberg och arbetsmarknads och- integrationsminister Johan Pehrson från regeringen.

 

Photo: Oscar Olsson